Oferta podręczników

     Stosowanie metod statystycznych w systemach zarządzania jakością jest zalecane przez normę ISO9001:2008, które konkretyzuje Raport Techniczny „ISO/TR10017:2003

- wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO9001” między innymi do sterowania jakością procesów technologicznych oraz w kontroli odbiorczej gotowych partii wyrobów.

     Stosowanie metod statystycznych znacznie ogranicza koszty kontroli jakości w porównaniu z kontrolą 100-procentową, ogranicza frakcje jednostek niezgodnych dzięki prowadzeniu kontroli w trakcie realizacji procesów technologicznych oraz zapewnia właściwy dobór środków produkcji i procesów technologicznych przez stosowanie statystycznej oceny ich zdolności jakościowej.

     Wychodząc naprzeciw potencjalnym możliwościom stosowania metod statystycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych oferujemy Państwu dwa podręczniki:

 

„Metody statystyczne w sterowaniu jakością procesów technologicznych”,

„Metody statystyczne w kontroli odbiorczej partii wyrobów”,

których programy załączamy.

Ze względu na czas potrzebny na przygotowanie wydruku tych podręczników, zamówienia prosimy składać na formularzu zamówienia do dnia 31 maja 2010 r.

Jednocześnie oferujemy Państwu:

  • ogólne przeszkolenie personelu technicznego wraz z rozpoznaniem możliwości stosowania metod statystycznych właściwych dla przedsiębiorstwa.
  • opracowanie procedur i instrukcji stosowania właściwych dla procesów stosowanych
    w Przedsiębiorstwie kart kontrolnych Shewarta i metod odbiorów statystycznych gotowych partii wyrobów wraz z autorskim nadzorem ich wdrażania i okresowego auditowania poprawności realizacji przyjętych metod.

Koszty ww. usług i terminy ich realizacji do uzgodnienia ze zleceniodawcą.

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Bohdan Czyżewski tel.833 23 13 kom. 792 085 332 
i sekretariat FSNT NOT tel. 061 8536 478

 


 

Sale do wynajęcia

Please wait while JT SlideShow is loading images...
SaleSaleSaleSale

Strony not.poznan.pl wykorzystują pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisów not.poznan.pl wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej.

Kliknij tutaj, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie