• Spotkania Wielkopolskiego Klubu Jakości

  Informujemy, że Wielkopolski Klub Jakości NOT zamierza w sezonie 2016/2017 prowadzić okresowe spotkania członków Klubu (aktualnie zakładamy indywidualne członkostwo osób związanych z zarządzaniem jakością oraz jej procedurami), które zamierzamy poświęcić wymianie doświadczeń związanych z organizacją systemów zarządzania jakością oraz transformacji istniejących systemów zarządzania do wymagań nowej wersji normy PN-EN 9001:2015.

   

  Tematem spotkań mogą być również tematy poświęcone wybranym procedurom SZJ interesujących Państwa, które podajemy w załączniku nr 1 a szczególnie:

  • -organizacją metodami kontroli jakości w tym metodami statystycznymi
  • -narzędziami (metodami) analizy i doskonalenia jakości
  • -zarządzeniem wiedzą (wymaganie nowej normy)

   

  W tych przypadkach wprowadzenie do tematu będzie wykonane przez specjalistów z danej dziedziny.

  W miarę potrzeby możemy również na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorstw opracować właściwą procedurę, wdrożyć ją i przeszkolić pracowników w jej stosowaniu.

  Dla celów konsultacyjnych i szkoleniowych dysponujemy odpowiednimi podręcznikami (załącznik nr 2)

   

  Liczymy na zgłoszenie się do uczestnictwa w pracach Wielkopolskiego Klubu Jakości (zgłoszenia do WKJ prosimy wykonać w załączonych deklaracjach - załacznik nr 3, nie dotyczy to osób, które deklarowały wcześniej przystąpienie do Klubu)

   

  Zapraszamy do współpracy!

   

  Pierwsze spotkanie informacyjno-dyskusyjne odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 na temat zarządzania ryzykiem wymagane normą PN-EN ISO 9001:2015.

  Załączamy zaproszenie (załącznik nr 4), na które prosimy przyjść z osobami zainteresowanymi organizacją i działaniem Systemów Zarządzania Jakością.

   

  Załącznik nr 1 - tematyka spotkań

  Załącznik nr 2 - lista podręczników

  Załącznik nr 3 - deklaracja zgłoszeniowa

  Załącznik nr 4 - zaproszenie

   

   

 
 • Ekspertyzy

  Dział usług technicznych istnieje od ponad 25 lat. Posiadamy zespoły doświadczonych specjalistów, rzeczoznawców, którzy poza wymienionymi niżej tematami, mogą pomóc przy rozwiązywaniu innych problemów technicznych (budownictwo, instalacje, mechanika, przemysł spożywczy itd.).

   Opinie:

   -   dotyczące projektów architektoniczno-budowlanych,

   -   opinie o innowacyjności - dla celów uzyskania
       dofinansowania inwestycji ze środków strukturalnych
       Unii Europejskiej, kredytów technologicznych itp.
       Posiadamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

   Rzeczoznawcy i eksperci w Poznaniu wykonują:

  •  Badania:

   - stanu wytrzymałości konstrukcji fundamentów, ścian, stropów, więźby dachowej
     dla obiektów starych, adaptowanych itp.,

  - zawilgocenia tynków i podłoży - badania przyczepności tynków.

  •  Ekspertyzy:

  - budowlane (remontowe i modernizacyjne), obiektów przemysłowych, handlowych, hal produkcyjno-magazynowych,

  - maszyn i urządzeń.

  •   Oceny:

   - prawidłowości rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych,

  - stanu technicznego balkonów, instalacji, sprzętu, etc.

  •    Przeglądy:

    - budynków (przeglądy roczne i pięcioletnie), 

       - stanu sprawności przewodów wentylacyjnych, spalinowych, grawitacyjnych i dymowych, 

  •   Wyceny:

   -  wartości maszyn, urządzeń, środków transportu, m. in. dla celów leasingowych
      oraz uzyskania kredytów bankowych,
   

   -  lokali mieszkaniowych i użytkowych, etc.

  Doradztwo Techniczne, organizacyjne i szkolenia w zakresie zarządzania jakością wg ISO9001, a szczególnie metod kontroli jakości z uwzględnieniem metod statystycznych w sterowaniu jakością procesów technologicznych oraz kontroli partii wyrobów.

   

   

   

 
 • Wolne pomieszczenia biurowe

   

  - pomieszczenia 65 m kw. w wolno stojącym budynku
    na zapleczu Domu Technika

   

 

Sale do wynajęcia

Please wait while JT SlideShow is loading images...
SaleSaleSaleSale

Strony not.poznan.pl wykorzystują pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisów not.poznan.pl wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej.

Kliknij tutaj, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie