•  Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
  naszego serdecznego Kolegi i Przyjaciela

   ś+p
  mgr inż. Jerzego Gładysiaka

  Wieloletniego Członka Zarządu i Rady
  FSNT NOT w Poznaniu

  Rodzinie i Bliskim Zmarłego

  składamy
  wyrazy głębokiego współczucia

  Zarząd Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
  Rada w Poznaniu

 
 • Kolejna edycja "Konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową w obszarze techniki oraz orgranizacji produkcji i usług"

  Jak co roku FSNT NOT oddział w Poznaniu organizuje konkurs na wyróżniającą się pracę dyplomową studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I lub II stopnia w obszarze techniki oraz organizacji produkcji i usług   absolwentów uczelni poznańskich: Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz innych uczelni wyższych.

   

  Regulamin

   

  Wniosek zgłoszeniowy

 
 • Lokal do wynajęcia

  ldw

 
 • 45 edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 2018/2019

  Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu uprzejmie informuje, że rozpoczęła się kolejna – 45 edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 2018/2019.

  Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowania techniką, podnoszenie kultury technicznej, przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy wśród młodzieży szkolnej.

  Olimpiada Wiedzy Technicznej jest Olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.

  Dobre wyniki uczniów uzyskane w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej są przepustką do najlepszych uczelni technicznych w Polsce.

  Olimpiada Wiedzy Technicznej jest rozgrywana w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668) zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dziennik Ustaw nr 13/2002, poz. 125).

  Organizatorzy liczą na zainteresowanie tą formą krzewienia wiedzy i kultury technicznej ze strony nauczycieli liceów i szkół zawodowych. To znakomita forma pokazania aplikacji techniki, jej najnowszych osiągnięć w życiu publicznym i gospodarczym, służącym podniesieniu standardów cywilizacyjnych.

  Zawody szkolne XLV OWT odbędą się w piątek, 19 października 2018 r. Zawodnicy będą mieli do rozwiązania zestaw testów i kilku prostych zadań opartych głównie na wiedzy z fizyki i matematyki.

  Olimpiada Wiedzy Technicznej jest przeprowadzana przez FSNT-NOT i finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  Regulamin OWT


  Zgłoszenie udziału w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej na  I etap Olimpiady prosimy przesyłać do dnia 10 października 2018 r. na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Terminarz:
  •    zawody I stopnia (szkolne) 19 października 2018 roku (piątek),
  •    zawody II stopnia (okręgowe) 8 stycznia 2019 roku (wtorek),
  •    zawody III stopnia (centralne) 12 – 14 kwietnia 2019 roku (weekend).

  Kontakt:
  Sekretariat Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada w Poznaniu
  tel. 535 194 425
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
 • Termomodernizacja

 
 • Seminarium "Technologia kontroli jakości - organizacja, metody i realizacja"

  Zapraszamy do udziału w Seminarium informacyjno-dyskusyjnym "Technologia kontroli jakości - organizacja, metody i realizacja"

   

  Informacja

 
 • Spotkania Wielkopolskiego Klubu Jakości

  Informujemy, że Wielkopolski Klub Jakości NOT zamierza w sezonie 2016/2017 prowadzić okresowe spotkania członków Klubu (aktualnie zakładamy indywidualne członkostwo osób związanych z zarządzaniem jakością oraz jej procedurami), które zamierzamy poświęcić wymianie doświadczeń związanych z organizacją systemów zarządzania jakością oraz transformacji istniejących systemów zarządzania do wymagań nowej wersji normy PN-EN 9001:2015.

   

  Tematem spotkań mogą być również tematy poświęcone wybranym procedurom SZJ interesujących Państwa, które podajemy w załączniku nr 1 a szczególnie:

  • -organizacją metodami kontroli jakości w tym metodami statystycznymi
  • -narzędziami (metodami) analizy i doskonalenia jakości
  • -zarządzeniem wiedzą (wymaganie nowej normy)

   

  W tych przypadkach wprowadzenie do tematu będzie wykonane przez specjalistów z danej dziedziny.

  W miarę potrzeby możemy również na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorstw opracować właściwą procedurę, wdrożyć ją i przeszkolić pracowników w jej stosowaniu.

  Dla celów konsultacyjnych i szkoleniowych dysponujemy odpowiednimi podręcznikami (załącznik nr 2)

   

  Liczymy na zgłoszenie się do uczestnictwa w pracach Wielkopolskiego Klubu Jakości (zgłoszenia do WKJ prosimy wykonać w załączonych deklaracjach - załacznik nr 3, nie dotyczy to osób, które deklarowały wcześniej przystąpienie do Klubu)

   

  Zapraszamy do współpracy!

   

  Pierwsze spotkanie informacyjno-dyskusyjne odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 na temat zarządzania ryzykiem wymagane normą PN-EN ISO 9001:2015.

  Załączamy zaproszenie (załącznik nr 4), na które prosimy przyjść z osobami zainteresowanymi organizacją i działaniem Systemów Zarządzania Jakością.

   

  Załącznik nr 1 - tematyka spotkań

  Załącznik nr 2 - lista podręczników

  Załącznik nr 3 - deklaracja zgłoszeniowa

  Załącznik nr 4 - zaproszenie

   

   

 
 • Ekspertyzy

  Dział usług technicznych istnieje od ponad 25 lat. Posiadamy zespoły doświadczonych specjalistów, rzeczoznawców, którzy poza wymienionymi niżej tematami, mogą pomóc przy rozwiązywaniu innych problemów technicznych (budownictwo, instalacje, mechanika, przemysł spożywczy itd.).

   Opinie:

   -   dotyczące projektów architektoniczno-budowlanych,

   -   opinie o innowacyjności - dla celów uzyskania
       dofinansowania inwestycji ze środków strukturalnych
       Unii Europejskiej, kredytów technologicznych itp.
       Posiadamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

   Rzeczoznawcy i eksperci w Poznaniu wykonują:

  •  Badania:

   - stanu wytrzymałości konstrukcji fundamentów, ścian, stropów, więźby dachowej
     dla obiektów starych, adaptowanych itp.,

  - zawilgocenia tynków i podłoży - badania przyczepności tynków.

  •  Ekspertyzy:

  - budowlane (remontowe i modernizacyjne), obiektów przemysłowych, handlowych, hal produkcyjno-magazynowych,

  - maszyn i urządzeń.

  •   Oceny:

   - prawidłowości rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych,

  - stanu technicznego balkonów, instalacji, sprzętu, etc.

  •    Przeglądy:

    - budynków (przeglądy roczne i pięcioletnie), 

       - stanu sprawności przewodów wentylacyjnych, spalinowych, grawitacyjnych i dymowych, 

  •   Wyceny:

   -  wartości maszyn, urządzeń, środków transportu, m. in. dla celów leasingowych
      oraz uzyskania kredytów bankowych,
   

   -  lokali mieszkaniowych i użytkowych, etc.

  Doradztwo Techniczne, organizacyjne i szkolenia w zakresie zarządzania jakością wg ISO9001, a szczególnie metod kontroli jakości z uwzględnieniem metod statystycznych w sterowaniu jakością procesów technologicznych oraz kontroli partii wyrobów.

   

   

   

 

Sale do wynajęcia

Please wait while JT SlideShow is loading images...
SaleSaleSaleSale

Strony not.poznan.pl wykorzystują pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisów not.poznan.pl wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej.

Kliknij tutaj, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie